Boss Scientific Associate L.P.
COPYRIGHT (C) www.boss.co.th

BOSS SCIENTIFIC ASSOCIATE L.P.   SCIENTIFIC INSTRUMENTS
รับสมัครงาน :
1.พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์     จำนวน 4 ตำแหน่ง
    วุฒิ : ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
     อายุ : 20-25 ปี, รักงานขาย
     การทำงาน : งานนำเสนอ แนะนำและขายสินค้า
                     สามารถออกต่างจังหวัดได้
     รายได้ : เงินเดือนประจำ, ค่านายหน้า, ค่าออกตลาด, ค่าโทรศัพท์
     สวัสดิการ : ประกันสังคม, วันหยุดประจำปี
     ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายและหลักฐานที่
     หจก.บอสส์ ไซแอนติฟิค แอสโซซิเอท
     33 ลาดพร้าว ซอย 62 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310
     โทร. 02-9337838-40
     *** ไม่รับสมัครทางอีเมล์ ***